Informace k uhrazení tábora

Upozorňujeme, že zálohu na tábor je nutné uhradit do 31. 1. 2024. V případě, že se tak nestane, budeme kontaktovat náhradníky. Děkujeme za pochopení.

Cena celého turnusu je 6 300 Kč
Bankovní spojení: Komerční banka Nový Bydžov
Číslo účtu: 30430511/0100
Do zprávy pro příjemce napište jméno svého dítěte

V ceně je zahrnuto ubytování, pojištění dětí, strava 6x denně. Po celou dobu je pro děti zajištěn bohatý a pestrý program (viz. nabídka na přihlášce).

Pokud potřebujete vystavit fakturu na zaplacení tábora (například úhrada tábora z fondu FKSP zaměstnavatele), spojte se VČAS přímo s naší hospodářkou, která s Vámi dojedná podrobnosti. email: faktury@taborplatenaosada.cz, telefon 724 851 836 (volat pouze mezi 10:00 a 19:00, jinak SMS). Prosíme rodiče o zjištění všech potřebných informací k fakturaci od svých zaměstnavatelů – můžou se u zaměstnavatelů lišit. Vyhneme se tím komplikacím s vystavováním opravných faktur. Upřednostňujeme odesílání orazítkované faktury emailem – též si zjistěte u svého zaměstnavatele, zda to lze. V případě posílání poštou se vše časově zdrží. Pro zájemce zde si můžete stáhnout vzorovou fakturu.

Dokumenty

Zde jsou ke stažení dokumenty pro účastníky I. běhu 2024:

Smluvní podmínky pro účastníky dětského tábora pro rok 2024. Tento dokument je potřeba podepsat a po potvrzení registrace podepsaný odeslat zpět.

List účastníka dětského tábora pro rok 2024. Součástí je tzv. bezinfekčnost, je zde místo na uvedení kontaktů na zákonné zástupce (případně někoho jiného, komu je možné dítě vydat), je zde možnost uvedení jakéhokoliv zdravotního omezení, odlišností ve stravovacích návycích a podobně.

Doporučený seznam věcí, které je vhodné vzít si s sebou na tábor.

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci – tento dokument podepisuje dětský lékař. Jeho platnost je 2 roky, pokud tedy máte tento dokument vyplněn již například k lyžařskému kurzu nebo podobně, můžete jej využít i pro náš tábor(nemusí být ve zcela stejné formě). Při odjezdu dítěte z tábora Vám ho samozřejmě vracíme.

Táborový řád – zde si můžete přečíst náš táborový řád, který je na táboře nutný dodržovat. Nejedná se o nic světoborného, jde o několik zásad slušnosti a bezpečnosti.

Co si s sebou určitě vzít

Celkový doporučený seznam věcí vždy dostanete emailem. Kromě obvyklých věcí jako je hygiena, oblečení, spacák, ešus, baterka… je ale určitě dobré přibalit hudební nástroj, na který hrajete, neztratí se ani karty nebo jiná společenská hra. Samozřejmě různé hry jsou v inventáři tábora, ale v případě dlouhodobé nepřízně počasí je každá hra navíc dobrá:) Jedno upozornění spíše pro rodiče: Opravdu před odjezdem na tábor překontrolujte, že děti mají dostatek oblečení na příznivé i nepříznivé počasí a dostatek spodního prádla a ponožek. Stalo se nám, že dítě přijelo na 14 dní s třemi páry ponožek. Je dobré dát dětem takové věci, u kterých nevadí, pokud se zničí. Při některých hrách se děti plazí po zemi a podobně, proto není vhodné dávat dětem s sebou nové věci. Zvláště u menších dětí je dobré věci podepsat nebo nějakým způsobem označit. Překvapivě ani některé děti už odrostlejší si své věci nepoznají:) Určitě je vhodné vybavit dítě na tábor nějakým repelentem. Repelenty dětem po příjezdu vybíráme (podepsané) a skladujeme je na vyhrazeném místě. Kdykoliv před odchodem z tábora jsou repelenty dětem rozdány a po aplikaci znovu vybrány, samozřejmě není problém kdykoliv přijít za vedoucím a o repelent si říct i jindy.

Co naopak určitě nechat doma

Hlavní věcí, kterou řešíme každoročně, jsou mobilní telefony. Chápeme, že rodiče chtějí mít o dětech přehled a mít možnost se s nimi kdykoliv spojit, ale tábor není vybaven na to, aby se zde dalo opakovaně nabíjet třeba až 100 mobilních telefonů. Proto budeme rádi, pokud mobilní telefon dítě nechá doma. Pokud už si bez něj těch 14 dní neumí představit, ať si jej vezme, ale počítejte s tím, že během denního programu ho stejně nebude moci nosit při sobě. A v neposlední řadě pamatujte, že mobil není nerozbitný a dítě ho také může lehce někde nechat. S tím samozřejmě souvisí braní si s sebou jiných cenností. Co se týče peněz, během doby tábora uskutečňujeme zpravidla 2 – 3 výlety a tak je nějaké malé kapesné vhodné. Doporučujeme přiměřené kapesné, s větším obnosem děti často lehkovážně utrácejí.

Návštěvy

Vzhledem k současné situaci a i po loňské dobré zkušenosti s návštěvním dnem nepočítáme.

Co když dítě onemocní…

Pokud dítě onemocní nebo se stane nějaký úraz, je samozřejmě v táboře přítomen zdravotník, který se o dítě kvalifikovaně postará. Během tábora je přítomna dětská lékařka. V případě vážnějších komplikací jezdíme do nemocnice do Semil nebo do Turnova. S případnými poplatky u lékaře to řešíme tak, že jsou placeny z táborových rezerv, nevymáháme je po příjezdu z tábora ani si je děti neplatí sami. Děti jsou pojištěny proti úrazu. Při jakémkoli závažnějším úrazu či změně zdravotního stavu ihned kontaktujeme rodiče.